Vacys Reimeris: katrenai rytui vakarui

Atsidarykim po medonešio avilį. Pakelkime akis į paukščio giesmės pilną inkilą. Pabūkime drauge.

2006/04/19

Mano bičių - minčių medus...

.
.
.. Sveiki, gyvi!

...Sveikinuosi su visais šio puslapio lankytojais - jaunais ir senais, su panelėm ir damom, vaikinais ir ponais, su kiekvienu, kas mėgsta lakų žodį, sąmojį su išminties įdaru, humoru ar net su geranorišku pašaipavimu, ironija.
...Visų tautų žmonės nuo neatmenamų laikų net kaip nacionalinį savimonės turtą kaupė savaimingus posakius, sentencijas, patarles ir priežodžius. Jie buvo ir liko reikalingi įvairiausiais gyvenimo atvejais - ir rimtą ir linksmą valandą. Jie įėjo į mitus ir pasakas, į dainas ir pamokslus, puošė retorikos meną.

...Manyčiau, su kai kuriais jūsų jau esame pažįstami. Gal pateko jums į rankas kuris nors mano poezijos rinkinys, gal savo metu skaitėte patys ar savo atžaloms mano eilėraščius vaikams? Tad pratęskime pažintį ar naujai susipažinkime. Atsiveriu jums iš kiek neįprastos savo kūrybos pusės - poetinių miniatiūrų, eiliuotų sentencijų - katrenų.

...O kodėl katrenai? Pats žodis-terminas kilęs iš prancūziško quatrain, o šis gal iš lotyniško quattour, kas ir vienu ir kitu atveju reiškia keturiom eilutėm parašytą poetinį kūrinį, kuriame glaustai išreikšta plataus turinio mintis. Kaip pavyksta tai įkūnyti - atskiras pokalbis.
...Katrenai - šimtmečius gyvuojanti versifikacijos šaka, Vakaruose gal būt gimusi nusižiūrėjus į dar senesnę Rytų poetinės kūrybos sritį - japoniškus tanka ar haiku posmus, taip pat į persų ir arabų senosios poezijos ketureilius - rubajus. Su katrenais norėrų giminiuotis ir žinomosios rusų žodinės kūrybos "častuškos". Visi šie glausto posmo eilėraščiai - su savo istorinėmis ir tautinėmis savybėmis - labai mėgstami visų, kam patinka poezijoje išmintinga, sąmojinga ištarmė, sparnuotas aforizmas, giliaprasmė metafora. Žinoma, dėmesį patraukiantis lakus posakis dažniausiai gyvuoja prozišku pavidalu. Taip paprasčiau, patogiau, lengviau įsiminti. Tačiau proziška sentencija, apvilkta poetiniu rūbu, išsakyta katrenu-ketureiliu, įgyja daugiau prasminės erdvės, daugiau minties spalvų ir atspalvių, raiškos niuansų, retoriško grožio. Jei pavyksta, tokia eiliuota sentencija tampa meniniu kūriniu. Neveltui nuo senų laikų tokius katrenus, ypač apie žmogaus esybę ir jo gyvenimą, laimę, likimą - knygų leidėjai klojo į foliantus, neveltui garbios damos ir panelės spintelėje ar po pagalve slėpė albumus ir dienoraščius su čia įsirašytais katrenais apie meilę. Juos skaitant gimdavo pakilūs jausmai, jaudulys, aistros ir ilgesio polėkiai, kartais ir su ašara.
...Dažnai pagalvoju: ot būtų miela, kad ir šiandien tokie albumai būtų populiarūs, mėgstami dabartinių ponių ir panelių, kad jie lydėtų jų meilės svajas ir išgyvenimus, puoselėtų ir meilės poezijai tradiciją. Ogi ir romantiškiems vaikinams bei ponams ne pro šalį būtų turėti tokį lakių poetinių sentencijų albumą ar tiesiog užrašų "banką". Tai ne kartą praverstų tarp gyvenimo sūkurių, Fortūnai ir Erotui nulemiant vyro dalią. Tad gal iš tiesų užveiskime savo pastogėse tokius albumus - ir popieriaus paviršiuj, ir šiuolaikinėj modernioj lektūroje - kompiuteriuose, internete?
...Atleiskite - tokia ilga įžanga gal ir todėl, kad esu katrenų poezijos šalininkas, o ir kūrėjas. Greta gausybės eilėraščių, sudariusių dešimtis mano knygų, esu parašęs nemažai katrenų, jau atiduotų į skaitytojų rankas, tai pirmiausia - leidinys "Katrenai rytui vakarui" (leidykla "Saulės delta"1999 m.) Pasigirsiu: esu sulaukęs gerų skaitytojų atsiliepimų. O tai paglosto širdį. Ir - ko gero - paakino pabandyti pasiūlyti pluoštą parinktų katrenų Tau, kuris dabar užtikai mane su tais posmais nuostabiame voratinklyje (tokį užmojį man padeda įgyvendinti sūnus Algimantas).
...Savo katrenams apibūdinti esu pasirinkęs ir avilio su bičių medumi, ir inkilo su varnėno giesme įvaizdį. Ir vienas ir kitas žmogaus sukurtas daiktas yra keturkampas, lyg ir ketureilis, kaip katrenas. Inkilas gal nuosaikesnio pavidalo - ramus, su visų mėgstamo sparnuočio maloniu skambėjimu. Avilys - gerokai platesnio turinio - čia daugiau gyvenimiškos įvairovės: mintys-bitės prineša ir saldžių, ir gal kartokų prasmių medaus. Jos nerimastingos: zuja, ūžia dūzgia, spiečiasi, o esame patyrę ir koks šių darbštuolių geluonis!
...Senas kaip žmonija poetinis žodis neišvengiamai kartoja daug amžinų tiesų. Tik kiekvienas laikmetis ir kiekvienas poetas tas žinomas tiesas kartoja ir persako savaip. O ir naujų atranda. Pažvelkite, pasiskaitykite, kaip man tai pavyko. Nepykite, jei kas nors ne taip, nes

.............mano bičių - minčių medus.
........
.....kruopščiai rinktas metų metus, -
.............aš džiaugiuosi, kad jis saldus,
.............aš nekaltas, jei jis kartus...

...Viskas priklauso nuo to - iš kokių gyvenimo pievų, nuo kokių būties žiedų tas minčių nektaras surinktas ir atneštas katreno avilin. Taigi, tų katrenų - visokių rasite. Pirmiausia - jūsų maloniam dėmesiui pluoštelis eiliuotų miniatiūrų, skirtų žmogui ir gyvenimui, mūsų dienoms ir viltims, mūsų tikrovei, likimų svajonėms. Žmogus ir Gyvenimas. Laikas ir Žodis.
...Atsidarykim po medonešio avilį. Pakelkime akis į paukščio giesmės pilną inkilą. Pabūkime drauge.


.............Sukaliau ketureilį - inkilą, -
.............kaip sykis - varnėnui tinkamą;
.............Iškėliau. Laukiu. Yra ko nerimti...
.............O varnėnas jau švilpauja mano mintį.

.............Z

.............Kiek trunka ketureilio rašymas?
.............Tiems, kas nemato, kad sėdžiu prie jų
..............................................dienų dienas, -
.............atsakau, kaip atsakė poetas anas:
.............penkias minutes ir
...............................aštuonias dešimtis metų...

.............Z

.............Tu dar nesenas šiandien, rytoj,
.............tars ir poryt kas: jaunuolis tamsta...
.............Ak, gražiai senstama tik iki tol,
.............kol iš tikrųjų nesenstama.

.............Z

.............Užmirštame nemarumu susigundę,
.............bejėgiai prieš laiko erdvę beribę,
.............kad ir viena ypatinga sekundė
.............nelauktai gali tapt amžinybe.


............
..........Dail. MAIA STEFANA OPREA


.............O pagauta, nepagauta ar prarastoji
.............akimirka. Kaip nesunku tave atimt...
.............Tu išnyksti, tu susimenkini, vos stoji
.............akistaton su amžinybės paslaptim.

.............Z

.............Bemiegėm naktim su idėja puikia
.............mes miegam vienam patale:
.............ryte apsižiūrim - vos švinta lauke,-
.............o jos ir nebėr jau šalia...


.............Z

.............Laimė - kaip tas mus apgaubęs ozonas,
.............arba - prieš akis - apgaulus horizontas,
.............abu - regimybė, abu toli,
.............tikiesi pasiekti, bet negali.

.............Z

.............Horizontas apgauna, bet keista,
.............kad mes tikim ir didinam greitį;
.............nes besiekiant jo užslėpto vaizdo
.............
galime eit vis ir eiti.............
............Dail. JOSE SARAMAGO


.............Kūrėjas mums, vos gimėm - su svaja
.............padovanojo kiekvienam dar ir po saulę,
.............kad būtų kuo patamsiuose pasaulio
.............po kojom pasišviest ties praraja...


.............Z

.............Kovoj už laimę ne vieną randą
.............įgyja besiekiąs su ja padraugaut;
.............laimės kūrimas vyksta prarandant,
.............todėl jos ir būna nedaug.


.............Z

.............Kai tavo laimės malūnas neveikia,
.............kada nelaimė ateina savaime,
.............kad būtum laimingas - nedaug tereikia:
.............nežinot, kad yra žodis - laimė...

.............Z

.............Laimingi būdami, mes visada geri,
.............bet būdami geri - ne visada laimingi...
.............Tad kas iš to, kad man gerumo linki
.............geri draugai geram draugų būry?
..
...Dail. SHI YI.............Tamsa net saulės veidan įsigraužia...
.............Kaip tai uždraust ar sulėtinti?
.............Kas ką sutinka - saulėlydis aušrą,
.............o gal aušra - saulėlydį?


.............Z

.............Gal pats dangus žmogaus pagaili -
.............kad ir tamsa, ir nežinia,-
.............kaip svajos, kaip daina, kaip meilė -
.............Vakarė grįžta Aušrine.


.............Z

.............Jau ilgai čia viešiu. Daug saulėtų dienų,
.............daug žvaigždėtų naktų, daug veidų pažinau...
.............Su kiekvienu saulėlydžiu aš išeinu,
.............bet ar grįšiu atgal su aušra - nežinau..............Z

.............Gyventi - degti... To degimo dėsniuos -
.............dvilypės realybės du planai:

.............vienam - jei norit - mūsų gaisro liepsnos,
.............o kitame - sugurę pelenai.....

Dail. CRISTINA SANTANDER


.............Jie dviese svarstė: ko laukti iš ateities?
.............Vien kažko netikėto, nežinomo, lemiamo?
.............Vienas ir tarė: bijau tik mirties...
.............Kitas pasakė: o aš - ir gyvenimo...

.............Z

.............Supraskit, broliai, mus,-
.............mes - realistų būdo,

.............bet - matome sapnus,
.............ir tai nubust mums trukdo.


.............Z

.............Ji guodžia, kaip palaimos ašara aky,
.............kaip nuovargis, pabaigus art, artoją...
.............Svarbu ne tai, kad ši akimirka puiki,
.............o tai, kad ji - nepakartojama.

.............Z

.............Kur tiesa, kuria tikėjom išdidžiai?
.............Galim pavydėt šlovės eretikam,
.............bet jeigu ir gyvenimu nebetikim -
.............
tada mes jau gyvi savižudžiai...
......
.......Dail. STEVE ADAMS


.............Kokia tu tiesa, - gera, negera,
.............vistiek atminty tu esi...
.............Dėl to, kas įvyko - kaltų nėra,
.............nes kalti dėl to - mes visi.

.............Z

.............Visų idėjų svaiginantys vyliai -
.............tiesos ir melo kokteilis...
.............Koktu, kai išgėręs jo - nusivylei,
.............lyg nuo išdavikiškos meilės.


.............Z

.............Praeis ta neganda, į širdį įsiėdus,
.............lyg niekas, dings skriauda nagais aštriais...
.............Ir nuoskauda... O kol praeis tos bėdos -
.............lyg niekur nieko - ir gyvenimas praeis.


.............Z

.............Visos dienos - be poilsio ir be pokyčių -
.............debesų keliavimas pilku skliautu...

.............Ir prisimena žodžiai didžiojo vokiečio:
.............dar palauk truputėlį, pailsėsi ir tu.....
............
...............Dail. MAIA STEFANA OPREA


.............Mąstau: tas rojaus sulauks, nusižeminęs,
.............tas pragaro juodo kančias pamatys...
.............O kas, jei visas žmogaus gyvenimas
.............yra dieviškoji žemėn tremtis?

.............Z

.............Gerai pasakyta: senatvė - prieangis
.............anapilio rūmuosna žengiant lėtai;

.............kol tavo dienos dar grumstas riedantis,
.............spėk nusivalyt savo kojas prieš tai.


.............Z

.............Mes šykštūs gyvenimo duoklei,
.............o klystkelių vingiams atlaidūs -
.............yra likimai - klajokliai,
.............yra klajoklės - klaidos.

.............Z

.............Likimas rangų nei regalijų -
.............nepaiso. Jis iš nieko imas.
.............Likimo pasirinkt negalima,

.............todėl jis ir likimas.


....
........
...........Dail. MAIA STEFANA OPREA


.............Dažnai nebesuprast imi -
.............nuleist ar kelti laivo burę...
.............Likimas žaidžia žmogumi,
.............kuris, berods, likimą kuria.

.............Z

.............Per vandenį bėgot, per smėlį irklavote,
.............o pabaigėt kelią, ir - tuščia...

.............Jei vėjai galvoj, jie dažniausiai pučia
.............tiktai pakeliui į aklavietę.


.............Z

.............O jūs jausmai, - per kraštus pilatės!
.............Suprantama: sieloje - laimės pilnatis.
.............Tačiau toj pilnaty - nuo jos pradžios,-
.............slypi užuomazga vargšės delčios.

.............Z

.............Viršūnėn bekopdamas, liūdnas einu,
.............labiau vis jaučiuosi likimo auka,
.............nes kiek beiškelsime aukštį kalnų,
.............
tiek pat padidės prarajos trauka.

Dail. MEL STRAWN


.............Kas bebūtų, svarbu nepamest galvos,
.............atsimint prieš kiekvieną bėdą ar kliūtį:
.............protingas ras išeitį iš painiavos,
.............išmintingas į ją pasistengs nepakliūti.

.............Z

.............Mes - pučiant likimui - lietaus lašai,
.............kiekvienas krentam į savo grumstą:
.............vieni su žole sužaliuoja vašiai,
.............kiti tik palieka balelę drumstą.


.............Z

.............Kylam - krentam... Pakilimas - nuosmūkis...
.............Ir kitaip gyvenimas negal...
.............Ką ne sykį atneša atoslūgis,
.............potvynis nusineša atgal.


.............Z

.............Buvo jų - milijonų šimtai,
.............jų veidas, vardas - žole sužėlęs...
.............Kad tu esi - iš esmės nematai,
.............nes ką matai - tik tavo šešėlis.....
.............
................Dail. MAIA STEFANA OPREA


.............Senutė nešėsi rožę. Iš lėto
.............ji slinko balta, lyg atgijus vėlė...
.............Senutės ranka tokia raukšlėta,
.............o joje - tokia nuostabi gėlė.

.............Z

.............Dairykis bet kokiu atveju-
.............dėl amžiaus gali suklysti:

.............yra jaunystės senatvė,
.............yra senatvės jaunystė.


.............Z

.............Kai kartais rodos, kad mūsų godos
.............tokios jau juodos ir be paguodos,-
.............stebi dangų aukštą, seki baltą paukštę,
.............kol pyktis ataušta, kol vėl išaušta.

.............Z

.............Srautas ginčo žodžių karštų
.............vargu ar naudos atneš,-
.............tu teisus, nes esi tu,
.............
tu neteisus, nes nesi aš.....
.............
................Dail. MAIA STEFANA OPREA


.............Tu ir minia. Tarp jūsų - pusiaujis -
.............kaip žemėj. Rinkis, kur tau patogiau.
.............Juoksies - ir su tavim bus pasaulis,
.............verksi - ir būsi vienas, žmogau.

.............Z

.............Katė jei perbėgs kelią - liūdnas
.............likimas laukia ne visada:

.............nelaimė priklauso arba bėda -
.............nuo to, kas esi tu - pelė ar liūtas.


.............Z

.............Gal ir čigonės burtų paklausyki,
.............ir laime įtikėk, atsimindamas, tačiau,
.............kad mums gyvenimas teduodamas tik sykį,
.............o jis sėkmingas būna dar rečiau.

.............Z

.............Ar šėtonas taip įsiuto,
.............ar Dievulis taip patvarko: -
.............kiek prapuola nuo insulto,
.............
kiek - iš karto - nuo infarkto...
.
Dail. DOROTHY SIMPSON KRAUSE...Na, gal kiek stabtelėkime. Perjunkime žvilgsnį, paįvairinkime katrenų tėkmę vienu kitu prozišku intarpu, skirtingos išraiškos sentencija. Kad ir tokia:

................ryto saulėj vienodai viliojančiai žėri
................rasa ir druska...

...arba:

................tam naktis ilga, kuris nemiega,
................ilgas kelias tam, kuris pavargo...

...o dar ir tokia:

................žmogaus jausmų ir sąžinės keliai
................mūs amžiuj pavojingai išsiskyrė...


...Ir kaip jums patiks tokia?:

................dažnai mes pykstamės dėl to,
................kad nesutampa mūsų klystkeliai...

...O dabar kviečiu vėl persikelti prie eiliuotų posmų. Šio puslapio katrenai bylojo apie margąjį gyvenimą, žmogų ir jo būties kelius, siekius, likimo išdaigas. Gyvenimo ir žmogaus būties sąvokos tokios beribės, jog apie tai kalbant, kartais pristinga vietos ne tik popieriaus lape, brt ir interneto puslapyje. Todėl, kol kas nekeisdami temos, kelkimės į kitą, dar baltą ir neprirašytą lapą.
...Jis pavadintas katrenai tau ir visiems (spustelkite šį pavadinimą). Tad dar neskubėsiu su jumis atsisveikinti...
.
...Šio puslapio katrenus lydėjo internete publikuoti tapybos ir grafikos kūriniai, sukurti šių dailininkų:
..................MAIA STEFANA OPREA (Rumunija)
..................JOSE SARAMAGO (Ispanija)
..................SHI YI (Kinija)
..................CRISTINA SANTANDER (Argentina)
..................STEVE ADAMS (Kanada)

..................MEL STRAWN (JAV)
..................DOROTHY SIMPSON KRAUSE (JAV)